Billede af elbil

Byerne har skullet byde ind med initiativer på seks afgørende temaer for at være med i konkurrencen, og 18 byer fra hele Europa har meldt sig. Ringkøbing-Skjern Kommunes har budt ind med følgende initiativer på de seks temaer:

 • Klimaforandringer og energieffektivitet
  Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi, som bliver opfyldt i 2023. CO2 udledningen er faldet med 75 procent på 10 år
   
 • Bæredygtig urban mobilitet
  Delebiler og delecykler i Elektrisk Vestrum. Cykelrute rundt om Ringkøbing Fjord. Event med elbiler WestWind Challenge


 • Natur, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af jorden
  Årelang involvering i planlægning af Nationalpark Skjern Å. Etableringen af Naturkraft. Arbejdet med den grønne korridor i Skjern. Alt sammen under kommunens brand Naturens Rige.
   
 • Luftkvalitet og støjforurening
  Masser af plads og ren luft. Ren energi fra vindmøller og solceller. 
  Aktiviteter for at få flere til at køre i bæredygtige og støjsvage elbiler.
   
 • Affald og cirkulær økonomi
  Let at aflevere sorteret affald overalt i kommunen. Opsøgende hjælp til virksomheder om grøn ressourceoptimering. Særlig indsats for affald på strandene.
   
 • Vand
  Vandforsyning med rent grundvand. Vidensformidling via Aquatarium.
  Bæredygtig plan for rensning af spildevand. Håndtering af regnvand fra feriehuse.

 

Her kan du læse hele Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning