Elektrisk Vestrum

Beboerne i de syv sogne Hee, Hover, No, Tim, Stadil, Torsted og Vedersø fik i 2019-2020 glæde af otte delebiler – tre elbiler, fire benzinbiler og en minibus – samt seks elcykler.

De blev flittigt brugt til transport til og fra arbejde og fritidsaktiviteter og viste, at delebiler kan være en vigtig brik i et fremtidigt transportsystem.

Nogen kan med delebiler undlade at købe bil, mens andre kan vælge bil nummer to fra. Ordningen er finansieret af EU-midler under COBEN projektet og af midler fra Trafikstyrelsen, men det har været drevet af lokale ildsjæle. Ildsjælenes arbejde har opnået stor opbakning i landsbyklyngen, og kan fortsatte i mindre skala.

Solgte bil nummer 2

Sara Jørgensen og Per Høgh Sørensen fra No fik kontant glæde af delebilerne i elektrisk Vestrum.

De stod for at skifte den ene bil ud og overvejede at købe en elbil.

I stedet prøvede de delebilen og fandt hurtigt ud af, at den dækkede deres behov. Så de endte med at sælge bil nummer to og blive flittige brugere af delebilen, som også kører på el.

Det giver en kontant besparelse hver måned og en god fornemmelse i maven.

Lokale borgere kigger på nye elbiler