Elektrisk Vestrum

Beboerne i de syv sogne Hee, Hover, No, Tim, Stadil, Torsted og Vedersø har i 2019-2020 haft glæde af otte delebiler – tre elbiler, fire benzinbiler og en minibus – samt seks elcykler.

De er blevet flittigt brugt til transport til og fra arbejde og fritidsaktiviteter og viser, at delebiler kan være en vigtig brik i et fremtidigt transportsystem.

Nogen kan med delebiler undlade at købe bil, mens andre kan vælge bil nummer to fra. Ordningen er finansieret af EU-midler under COBEN projektet og af midler fra Trafikstyrelsen, men det har været drevet af lokale ildsjæle, som har opnået stor opbakning i landsbyklyngen og kan fortsætte i mindre skala under kommercielle vilkår.

Delebilsprojektet videreføres nu i en af kommunens hovedbyer med elbiler og eventuelt med anhængertræk og om muligt med en bil, der kører på elektrofuel. 
Målet er dels at afprøve, om elektriske delebiler kan være økonomisk rentable og dels at hente viden til at designe fremtidens transportmodeller.

Lokale borgere kigger på nye elbiler