Ringkøbing-Skjern Kommune er med i det grønne førerfelt i Europa.

Logo for European Green Leaf FinalistRingkøbing-Skjern Kommune konkurrerede med fire andre byer om prisen: European Green Leaf Award 2021. EGLA-prisen var på 75.000 Euro – 560.000 danske kroner. Vi var i finalen blandt byer med 20.000-100.000 indbyggere.

Vi blev nr. 2 udpeget af 12 miljøfaglige eksperter fra Europa.

Vi er nu kommet med i EGLA-Netværket og kan dele viden også med tidligere års finalister.

Video præsentation

Denne korte video præsenterede Ringkøbing-Skjern Kommune for juryen.

Byerne skulle byde ind med initiativer på seks afgørende temaer for at være med i konkurrencen, og 18 byer fra hele Europa meldte sig. Ringkøbing-Skjern Kommune bød ind med følgende initiativer på de seks temaer:

  • Klimaforandringer og energieffektivitet

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi, som bliver opfyldt i 2024. CO2 udledningen er faldet med 75 procent på 10 år i energi- og transportsektoren.

  •  Bæredygtig urban mobilitet

Delebiler og delecykler i Elektrisk Vestrum. Cykelrute rundt om Ringkøbing Fjord. Event med elbiler WestWind Challenge
Natur, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af jorden
Årelang involvering i planlægning af Nationalpark Skjern Å. Etableringen af Naturkraft. Arbejdet med den grønne korridor i Skjern. Alt sammen under kommunens brand Naturens Rige.

  • Luftkvalitet og støjforurening

Masser af plads og ren luft. Ren energi fra vindmøller og solceller. 
Aktiviteter for at få flere til at køre i bæredygtige og støjsvage elbiler.

  •  Affald og cirkulær økonomi

Let at aflevere sorteret affald overalt i kommunen. Opsøgende hjælp til virksomheder om grøn ressourceoptimering. Særlig indsats for affald på strandene.

  •  Vand

Vandforsyning med rent grundvand. Vidensformidling via Aquatarium.
Bæredygtig plan for rensning af spildevand. Håndtering af regnvand fra feriehuse.

Her kan du læse hele Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning.