Medlemmer af Klimarådet 2022

Det lokale klimaråd

Kommunen har siden 2008 haft et energiråd, som har rådgivet kommunen i forhold til energipolitikken.

Energipolitikken har haft fokus på energieffektivisering, produktion af vedvarende energi i lokalområdet og i stigende grad også på omstilling til forbrug af vedvarende energi.

Energirådet skiftede i 2022 navn til ”Klimarådet”. Med ændringen fra et Energiråd til et Klimaråd er fokus justeret til, foruden mål om selvforsyning med vedvarende energi i 2024 og fossilfrit område i 2040, at omhandle nedbringelse af områdets udledning af drivhusgasser samt tilpasninger til et varmere og vildere klima.

Klimarådet vil altså arbejde både med klimareduktion og med klimatilpasning.

Klimarådet rådgiver byrådet i klimaspørgsmål, og er ambassadører for Klimaplan A.