Klima- og energiregnskaber

Formål og brug af klima- og energiregnskaber.

Siden 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune hvert andet år udarbejdet energiregnskaber, der kortlægger produktion og forbrug af energi i hele kommunen.

Regnskabet beskriver også andelen af vedvarende energi samt CO2 udledningen.

I 2020 er det blevet suppleret med et klimaregnskab, der også medregner CO2 fra landbrug, skovbrug og affald i hele kommunen.

Klimarådet bruger klima- og energiregnskaber til at prioritere fremtidige indsatser, så vi opnår den størst mulige effekt.

Regnskaberne er samtidig dokumentation for, at arbejdet nytter.

Det er motiverende for alle involverede at se, at andelen af vedvarende energi stiger år for år, samtidig med, at CO2 udledningen falder.

Se VE% Lokal, selvforsyningsgraden for vedvarende energi målt i procent for 2007-2020 herunder.

Selvforsyningsgraden for vedvarende energi i procent for 2007 - 2020

Se det seneste klima- og energiregnskab her. - ej webtilgængelig

Se baggrundsnotat for klima- og energiregnskabet her. - ej webtilgængelig

Har du forsøgt at tilgå en af ovenstående dokumenter uden held, kan du kontakte Henning Donslund via mail henning.donslund[mail]rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage

 

82% fald i CO2 

Energiregnskaber er ikke bare et indviklet Excelark.

De gør en forskel i den virkelige verden. Regnskabet fra 2018 viser, at CO2 udledningen fra Ringkøbing-Skjern Kommune er faldet med 82% på 11 år.

I 2007 var den gennemsnitlige udledning 11,1 ton pr. indbygger, og den var i 2018 drattet ned til 1,9 ton.

Faldet er en direkte følge af den fælles indsats med målene for Energi2020.

CO2-udledning i Ringkøbing-Skjern Kommune 2007-2018

Figuren viser CO2 udledningen målt i tons/indbygger/år i Ringkøbing-Skjern Kommune. Energi inklusiv transport.
I perioden 2007-2018 er CO2 udledningen reduceret fra 11,1 tons til 1,9 tons. Det svarer til ca. 82%