Biogasanlægget Nature Energy Biogas ved Videbæk

Biogasanlæg

Driftige landmænd og Energirådet i Ringkøbing – Skjern Kommune har i siden 2008 arbejdet for at etablere anlæg med det mål at gøre området selvforsynende med biogas. Der er nu fire større anlæg i kommunen:

  • Viftrup Biogas ved Spjald
  • Vestjysk Biogas ved Borris
  • Sdr. Vium Bioenergi og Hemmet Bioenergi
  • Nature Energy Biogas ved Videbæk

Anlæggene producerer biogas, som erstatter naturgas i varmeforsyningen. Dermed er det en direkte reduktion af CO2 udledningen og en fin udnyttelse af energien i gylle og strøelse fra lokale landbrug.
Viftrup Biogas leverer til Spjald Fjernvarme, der på den måde har øget sin andel af vedvarende energi og samtidig har sænket prisen.