Biogasanlægget Nature Energy Biogas ved Videbæk

Biogasanlæg

I Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan – Klimaplan A – er der et mål om, at 100% af gyllen i kommunen skal forgasses. Driftige landmænd og Klimarådet i Ringkøbing – Skjern Kommune har i siden 2008 arbejdet for at etablere biogasanlæg, og der findes i dag fire store anlæg i kommunen.

  • Viftrup Biogas ved Spjald
  • Vestjysk Biogas ved Borris
  • Sdr. Vium Bioenergi og Hemmet Bioenergi
  • Nature Energy Biogas ved Videbæk

Byrådet har i august 2023 desuden godkendt, at et nyt biogasanlæg kan bygges ved landsbyen No.

Anlæggene producerer biogas, som erstatter naturgas i varmeforsyningen. Dermed er det en direkte reduktion af CO2-udledningen og en fin udnyttelse af energien i gylle og strøelse fra lokale landbrug.
Viftrup Biogas leverer til Spjald Fjernvarme, der på den måde har øget sin andel af vedvarende energi og samtidig har sænket prisen.