Energirenovering af kommunale ejendomme

Siden 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune sat øremærkede midler af til at energirenovere kommunale bygninger.

Der er nu investeret 45 mio. kr. efter et princip om at prioritere projekter med lavest tilbagebetalingstid højst.
Netop nu er projekter med LED-lys og styring af lys de højst prioriterede.

Målet med energirenovering er

  • Bidrag til kommunens vision om at blive selvforsynende
  • Lavere energiforbrug 
  • Lavere CO2-udledning 
  • Højere vedligeholdsstandard 
  • Forbedret indeklima i en del af kommunens bygninger
  • Øget beskæftigelse for kommunens håndværkere

Bibliotekar demonstrerer LED-lys på Skjern Bibliotek