Sandvaskeranlæg, Stjernholm A(S

Miljøpris for genbrug af sand og gylle

Tidligere har landmænd, der bruger sand i køernes sengebåse, ikke kunnet levere gylle til biogasanlæg. Sandet ødelægger pumperne. Men nu har Stjernholm A/S i Ringkøbing løst den udfordring. Og endda i 2021 fået en fornem EU-pris for opfindelsen.

Læs mere om opfindelsen og miljøprisen her i Dagbladet Ringkøbing-Skjern.