Klimasamarbejder

Energibyerne

Energibyerne

Syv førende danske energibyer har dannet deres eget netværk med fokus på byernes og lokalsamfundenes aktive rolle i den grønne omstilling.

Læs mere
Digitalt energikort

Digitalt energikort

I samarbejde med Aarhus Universitet og en række lokale aktører arbejder vi på at udvikle et visuelt digitalt kort, der viser energistrømmene i hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere
Klimarådet

Klimarådet

Klimarådet vil altså arbejde både med klimareduktion og med klimatilpasning.

Læs mere
Energilaboratoriet

Energilaboratoriet

Ringkøbing-Skjern Kommune er et levende laboratorium, hvor forskere, virksomheder og organisationer i praksis kan se den grønne omstilling, mens den foregår.

Læs mere