Klimasamarbejder

Klimapartnerskab

Klimapartnerskab

Der er indgået klimapartnerskabsaftaler med fjernvarmeværkerne, Ringkøbing Fjord Handelsråd, Erhvervsrådet, Destination Vesterhavet og Vestjysk

Læs mere
Energibyerne

Energibyerne

Syv førende danske energibyer har dannet deres eget netværk med fokus på byernes og lokalsamfundenes aktive rolle i den grønne omstilling.

Læs mere
Digitalt energikort

Digitalt energikort

I samarbejde med Aarhus Universitet og en række lokale aktører arbejder vi på at udvikle et visuelt digitalt kort, der viser energistrømmene i hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere
Klimarådet

Klimarådet

Klimarådet vil altså arbejde både med klimareduktion og med klimatilpasning.

Læs mere
Energilaboratoriet

Energilaboratoriet

Ringkøbing-Skjern Kommune er et levende laboratorium, hvor forskere, virksomheder og organisationer i praksis kan se den grønne omstilling, mens den foregår.

Læs mere