Vindmøller skal give varme og brændstof

Vindmøllerne på Hvide Sande Havn skal ikke kun producere strøm. De skal også give varme i stuerne i byen.

Fjernvarmen har købt vindmøllerne, der leverer strøm til en stor varmepumpe. Sammen med solenergi og en elkedel vil det sikre en stort set fossilfri fjernvarmeforsyning i Hvide Sande fra år 2021. For klimaet er det en besparelse på op til 6.300 ton CO2 hvert år.

Vindmøllestrøm til sandsuger

Med stor lokal opbakning fik Hvide Sande i marts 2017 tre store vindmøller på havnen, der producerer masser af strøm og giver et pænt overskud til havnen og til de mange lokale andelshavere.

I 2020 blev et projekt søsat, som skulle sikre, at strømmen bruges lokalt – i en sandsuger, som skal holde havnen sejlbar.

Hvide Sande Shipyard fik sammen med to partnere støtte til at udvikle et brændselscellemodul til en ny sandsuger.

Brændselscellerne bruger brint, som produceres med strøm fra vindmøllerne.

Sandpumpen Træl

Sandpumperen hedder Træl, og den er på slavearbejde året rundt. Hvert år fjerner den 275.000 kubikmeter sand i havneindløbet, og den bruger 215.000 liter dieselolie.

Alternativet kan være en sandpumper med en elmotor, hvis batterier får energien fra brint. Brinten skal så produceres ved en elektrolyseproces med en varmepumpe, der får sin energi fra vindmøllerne. Processen skaber en stor mængde overskudsvarme, som fjernvarmen kan udnytte.

En anden mulighed er metangas, som også skal produceres ved at udnytte strømmen fra vindmøllerne. Også her vil der være tale om en helhedsløsning, hvor fjernvarmen udnytter en del af energien.

Uanset, hvilken løsning, det ender med, vil anlægget producere mere energi, end sandpumperen kan bruge. Derfor er det tanken, at havnens egne biler og måske lokale firmaers køretøjer kan omstilles til at køre på lokalt produceret brændstof.

”Vi er ved at undersøge de tekniske muligheder og vi kender heller ikke økonomien i de forskellige projekter. Så der går nogle år endnu. Men det er den vej, Hvide Sande Havn gerne vil. Vindmøllerne er et stort aktiv for havnen og har været med til at finansiere vores store udvidelse. Næste ambition er at bruge al den energi, møllerne producerer her i Hvide Sande”, noterer Bent Haumann.