Vindmøller skal give varme og brændstof

Vindmøllerne på Hvide Sande Havn skal ikke kun producere strøm. De skal også give varme i stuerne i byen og måske på sigt være med til at levere brændstof til havnens nye sandpumper og til køretøjer i Hvide Sande.

Det er visionen fra det blå havnekontor, og på god Hvide Sande vis er den allerede ved at blive ført ud i livet. Det sker med støtte fra EU i et projekt, der hedder Dual Port, som både Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarme deltager i.

Fjernvarmen har købt vindmøllerne, der skal levere strøm til en stor varmepumpe. Sammen med solenergi og en elkedel vil det sikre fossilfri fjernvarmeforsyning i Hvide Sande fra år 2021. For klimaet er det en besparelse på 6300 ton CO2 hvert år.

Idéen med en grøn sandpumper er, hvad havnens senior business development manager Bent Haumann kalder for et teoretisk projekt.

  • Vi er ved at undersøge, hvad der kan lade sig gøre. Vores sandpumper kan vel klare sig fem år endnu, og når den skal skiftes, håber vi at kunne erstatte den med én, der ikke bruger dieselolie, forklarer Bent Haumann.

Sandpumperen hedder Træl, og den er på slavearbejde året rundt. Hvert år fjerner den 275.000 kubikmeter sand i havneindløbet, og den bruger 215.000 liter dieselolie.

Alternativet kan være en sandpumper med en elmotor, hvis batterier får energien fra brint. Brinten skal så produceres ved en elektrolyseproces med en varmepumpe, der får sin energi fra vindmøllerne. Processen skaber en stor mængde overskudsvarme, som fjernvarmen kan udnytte.

En anden mulighed er metangas, som også skal produceres ved at udnytte strømmen fra vindmøllerne. Også her vil der være tale om en helhedsløsning, hvor fjernvarmen udnytter en del af energien.

Uanset, hvilken løsning, det ender med, vil anlægget producere mere energi, end sandpumperen kan bruge. Derfor er det tanken, at havnens egne biler og måske lokale firmaers køretøjer kan omstilles til at køre på lokalt produceret brændstof.

  • Vi er ved at undersøge de tekniske muligheder og vi kender heller ikke økonomien i de forskellige projekter. Så der går nogle år endnu. Men det er den vej, Hvide Sande Havn gerne vil. Vindmøllerne er et stort aktiv for havnen og har været med til at finansiere vores store udvidelse. Næste ambition er at bruge al den energi, møllerne producerer her i Hvide Sande, noterer Bent Haumann.

Og så er der lige et projekt mere i Dual Port. Det handler om at arbejde med bølgeenergi. Det sikre er, at der er masser af energi ude i Vesterhavet, men hvordan det kan gøre gavn i Hvide Sande på en driftssikker måde undersøger Bent Haumann og partnerne i EU-projektet nærmere de kommende år.