Flis-bjerg ved skovvej

Biomasse i fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne i Ringkøbing – Skjern Kommune er hastigt i gang med den grønne omstilling.

I 2019 kom 66,2 pct. af fjernvarmen fra vedvarende energi og andelen stiger år for år.
Danmark anerkender halm, træpiller og flis som vedvarende energi i fjernvarmen.

Fjernvarmeselskaber i Ringkøbing–Skjern Kommune, som bruger halm, træpiller og flis, får deres forsyninger fra lokale leverandører, og brændslet er certificeret.

Træpiller er sammenpresset savsmuld eller spåner fra møbelfabrikker eller savværker. Træflis er lavet af træ fra skovproduktion, som ikke kan bruges til andre formål.

Produktionen påvirker ikke biodiversiteten eller skovenes økosystem.