Flis-bjerg ved skovvej

Biomasse i fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne i Ringkøbing – Skjern Kommune er hastigt i gang med den grønne omstilling. I 2021 var andelen af vedvarende energi i fjernvarmen på 76%.

En del af omstillingen sker ved hjælp af afbrænding af biomasse. Biomasse er organisk materiale, for eksempel halm, træpiller eller flis. Biomassen kan erstatte fossile energikilder i fjernvarmen, som for eksempel kul, olie og naturgas.

I Danmark tæller halm, træpiller og flis som vedvarende energi. Det skyldes, at den CO2, der frigives når biomassen brændes, er den samme mængde CO2, som halmen eller træet har optaget mens det voksede. Man kan dog diskutere, om det er helt så enkelt.  

Træer skal vokse 30-50 år for at optage CO2 tilsvarende det, der udledes når det brændes af. Det er altså ikke CO2-neutralt i den tidsramme, vi arbejder med for vores reduktioner af drivhusgasser - nemlig 2030-2050, men først på meget længere sigt.

Biomassen kan fungere som overgangsteknologi mens vi omstiller til sol og vind. Her kan biomassen være et supplement, når solen ikke skinner, og det ikke blæser.

I Danmark er forbruget pr. indbygger af biomasse til energi blandt de højeste i verden.